Zorgverzekeraars

De NovelCure methode

  • Home
  • Zorgverzekeraars

  Hieronder treft u het spontane schrijven van enkele patiënten aan zorgverzekeraars.

E-mail aan de Zorgverzekeraar van mevrouw M. Everhard.

Al meer dan 20 jaar heb ik last van veel lichamelijk klachten. Na heel veel onderzoeken diagnostiseerde een reumatoloog fibromyalgie bij mij.
Ik mocht een revalidatie traject in.Bij mij bleef twijfel bestaan over de diagnose.
Heel veel jaren, artsenbezoeken en trajecten verder bleef ik mijn twijfels over de diagnose houden.
Uiteindelijk ben ik contact gekomen met een Biochemicus (NovelCure Humaan) Deze meneer heeft een geweldige methode ontwikkeld.
Via 2 buisjes bloed bepaald hij heel veel bloedwaardes. Naar aanleiding daarvan geeft hij advies voor het slikken van bepaalde supplementen.
Uiteraard heb ik aan mijn zorgverzekering gevraagd of dit dure bloedonderzoek en de supplementen worden vergoed.
Dat was helaas niet het geval. Wel mocht ik gebruik maken van begeleiding bij de Sint Maartens kliniek in Nijmegen. Ik heb hier uiteindelijk niet voor gekozen en heb gekozen voor NovelCure Humaan.

Wat er uit het bloedonderzoek kwam was ongelooflijk. Geen arts/specialist heeft dat ooit geconstateerd bij mij. Er vielen heel veel puzzelstukjes op zijn plaats. Ook ben ik begonnen met het slikken van supplementen. Na 3 maanden voelde ik mij stukken beter dan de afgelopen 15 jaar het geval was geweest.

Er volgde een controle bloedonderzoek, er waren grote verbeteringen zichtbaar. Momenteel gebruik ik nog een kuur van 3 maanden en het gaat steeds beter met mij.
In de NovelCure methode wordt gebruik gemaakt van een samenspel van stoffen die in de natuur worden gevonden.
Ik ben ervan overtuigd dat de reguliere gezondheidszorg de lichamelijke problemen die bij mij aan de orde zijn niet zo uitgebreid in kaart kan brengen als de NovelCure methode.
Zonder revalidatie/pijnstillers, psychologen, ergo en of fysiotherapie gaat het steeds beter met mij.

Deze soortgelijke methode vanuit de Biochemie wordt wel al gebruikt in Engeland en Amerika.
Ook is deze methode goed inzetbaar als preventie. Wat ook de gezondheidszorg een grote besparing kan gaan opleveren.

Zoals ik al eerder opmerkte wordt de NovelCure methode door geen enkele zorgverzekeraar vergoed. Helaas durven ze niet over te gaan tot het (gedeeltelijk) vergoeden van deze methode.
Steeds meer mensen die "medisch niet begrepen worden" vinden NovelCure.

Als deze methode wel vergoed zou worden, zou dit de gezondheidszorg ontzettend veel geld gaan besparen. Waarschijnlijk heb je het over een miljoenen besparing. Maar geen enkele zorgverzekeraar durft dit aan. Destijds heeft Menzis zich hier in verdiept, maar door bezuinigingen bij Menzis is dit project helaas gestopt.

Doordat ik zelf voor deze methode heb gekozen, heb ik diverse financiële keuzes moeten maken. Maar wat het mij heeft opgeleverd is dat mijn gezondheid aanzienlijk is verbeterd. Waardoor ik weer meer dingen kan die 6 maanden geleden nog onmogelijk waren.
Daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor.

Ik hoop dat Het Beste Zorg Idee mogelijkheden gaat zien voor heel veel patiënten. En uiteraard dat deze methode een kans krijgt.
Het is een win win situatie voor het budget van de zorgverzekeraar en de gezondheid van de patiënt. En daar draait het tenslotte om.

Met vriendelijke groet, M. Everhard

De getoonde informatie is de mening en zienswijze van de auteur.
NovelCure distantieert zich van negatieve kwalificering van personen of diensten genoemd binnen de testimonials door auteur. Tevens verklaart NovelCure hierbij een bewijs van correcte weergave van de verstrekte informatie te hebben verkregen van auteur.
De persoonsgegevens zijn uit privacy-redenen aangepast. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via ons contactformulier.
Brief aan de Zorgverzekeraar van dhr. Post.

Beste,

In juni 2007 is bij mijn vrouw, geboren in 1958, MS geconstateerd.
Ze kreeg een scan en daarna een prednisolon kuur, en knapte langzaam weer wat op. Medicijn voorschrift: Betaferon, om de dag inspuiten.
Wat dit medicijn precies doet is voor de arts niet helemaal bekend: maar men hoopt hiermee de MS aanvallen te onderdrukken of te voorkomen.

Bij elke MS aanval vallen er namelijk weer wat functies weg die niet meer terug komen.
Tot aan het voorjaar van 2011 heeft mijn vrouw, ondanks dit zware medicijn, ongeveer elk half jaar zo'n aanval gehad. Het ging dus steeds verder achteruit met haar mogelijkheden en gezondheid.

De arts zei dat we misschien over moesten gaan op een ander middel: Thisbary. We hebben ons verdiept in dit middel en wat bleek: 1 op de 1000 gebruikers overlijdt hieraan.
Dat lijkt misschien voor de buitenstaander niet zoveel maar het was een heel moeilijke beslissing, vooral omdat niet duidelijk is of het echt helpt.

We vonden een man die veel onderzoek gedaan heeft, de man achter NovelCure.
Hij deed een bloedonderzoek en mijn vrouw is begonnen met een ontgiftkuur en specifiek voor MS- gerelateerde middelen: Sindsdien heeft mijn vrouw niet weer een aanval van MS gehad! En we hebben zelfs de indruk dat er wat herstel plaatsvindt (wat regulier nog nooit is gebeurd!).

Wij zijn erg blij met het nieuwe medicijn van NovelCure en blijven dat medicijn ook sowieso gebruiken.

Ik wil u vragen in aanmerking te komen voor vergoeding omdat ik een eenvoudig rekensommetje heb gemaakt. De middelen van NovelCure bewijzen al gedurende twee jaar de werking en dit betekent zoveel voor het welbevinden van mijn vrouw dat wij hier zeker mee door gaan. We willen straks beginnen met de Betaferon af te bouwen (kost u minder) en uiteindelijk is het de bedoeling ermee te stoppen (geen kosten meer voor u).

Omdat het bij u vooral om geld en regels gaat komt hier de volgende kleine berekening:
We betalen voor de bloedonderzoeken en de middelen van NovelCure de laatste 2 jaar gemiddeld 150,00 per maand. Dit moeten wij zelf betalen.
Voor de Betaferon betaalt u per maand ongeveer € 1000,-
Daarnaast om het half jaar een ziekenhuis opname kosten ??? (erg veel geld).

Ik vraag u met klem mijn vraag serieus te nemen en hoop op een spoedig en positief antwoord.

Met vriendelijke groet,
Dhr Post.

ANTWOORD Zorgverzekeraar

Geachte heer Post,

Hartelijk dank voor uw brief.

Uw verzoek om de kosten van de middelen welke worden voorgeschreven door NovelCure te vergoeden hebben wij van u ontvangen.

Helaas moeten wij u meedelen dat deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen. De reden hiervoor is dat deze middelen niet geregistreerd staan als een geregistreerd geneesmiddel, homeopathisch geneesmiddel of antroposofische geneesmiddel, waardoor er geen vergoeding mogelijk is vanuit de Basisverzekering of aanvullende verzekering.

Wij vind het goed om te horen dat uw vrouw baat heeft bij deze middelen en begrijpen dat u graag vergoeding ontvangt van deze middelen, omdat de kosten van de reguliere geneesmiddelen/zorg eventueel lager worden. Helaas kent de zorgverzekering geen mogelijkheid van substitutie in die zin dat kosten van zorg die niet tot de verzekerde prestaties behoort (zoals deze middelen) kunnen worden vergoed uit middelen die worden bespaard doordat zorg of geneesmiddelen die wel tot de verzekerde prestaties behoort (zoals betaferon en ziekenhuis zorg), door welke oorzaak dan ook, niet wordt genoten.

Het spijt ons u niet van dienst te kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

Zorgverzekeraar

De getoonde informatie is de mening en zienswijze van de auteur.
NovelCure distantieert zich van negatieve kwalificering van personen of diensten genoemd binnen de testimonials door auteur. Tevens verklaart NovelCure hierbij een bewijs van correcte weergave van de verstrekte informatie te hebben verkregen van auteur.
De persoonsgegevens zijn uit privacy-redenen aangepast. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via ons contactformulier.

Copyright © 2005 - 2024 |  | Alle rechten voorbehouden