Over de oprichter

Leen Taal

 • Home
 • Over
 • de oprichter

Leen Taal

Leen taal is geboren in Meppel in 1944.

De interesse voor wetenschap en zijn grote bron aan kennis is gevormd in een loopbaan van 35 jaar bij Shell met diverse uitdagende functies.

Daarin heeft hij zijn sporen verdiend met het troubleshooten en beheersen van processen over de hele wereld en heeft hij een bijdrage mogen leveren aan een aantal belangrijke vindingen. Hij kon daarbij dankbaar gebruik maken van een groot persoonlijk vermogen om kennis op te nemen en een brede interesse.

Na pensionering op relatief jonge leeftijd is hij in reactie op vragen vanuit zijn omgeving gestart met onderzoek naar ziekteverschijnselen bij mens en dier, verstoring van biochemische processen in het lichaam en stoffen in de natuur c.q. plantenwereld die in deze processen een rol spelen.

Vanuit de visie dat het verloop van biochemische processen meetbaar moet zijn, voor inzicht in de mate waarin en welke processen uit balans zijn, en dat herstel van evenwicht in processen dan vervolgens ook meetbaar is, is gezocht naar een betrouwbare methode daarvoor in wetenschappelijke en andere bronnen wereldwijd.

Leen vond deze in een combinatie van de HIPP-eiwitbepaling FRED (Fiche Retiiculo Endothale Differentielle) en de bepaling van de vetzuurdistributie in het bloed. Het beeld van de Euglobuline-waarden in de Vernes- curve met relaties tot de immuniteitssystemen en ziektebeelden, is daarin de indicator van het verloop van processen. De vetzuurdistributie indiceert hoe het lichaam de aansturing van processen in de hand heeft.

Voor het herstel van de biochemische processen is gezocht naar natuurlijke grondstoffen, hulpstoffen en katalysatoren die in onze voeding voor kunnen komen en voor het lichaam dus bruikbaar zijn.

Naast de functie in het herstel van processen, wil bruikbaar ook zeggen: een winning van stoffen met hoge concentratie met behoud van eigenschappen en met zeer lage vervuilingsgraad. Hiervoor zijn hoge eisen gesteld aan de selectie, de oogst en de bewerking van de voornamelijk plantaardige materialen. Voor het produceren van de extracten is voor een uniek procedé gekozen.

Vanaf de eeuwwisseling heeft hij de NovelCure methode ontwikkeld in een continu leercurve, die telkenmale de gekozen uitgangspunten heeft bevestigd. Dat leidde wederom tot verfijning van de analysemethode , verruiming van het inzicht in de samenhang tussen lichaamsprocessen en specifieke ziektebeelden en tot de ontwikkeling van een groot aantal samengestelde producten die ingezet worden voor herstel van het biochemisch evenwicht in het lichaam. Dit herstel is vaak de pijler gebleken in het herstel van zeer zieke mensen.

De betrokkenheid bij de mensen die bij Leen aanklopten, is uitgegroeid tot een passie om telkenmale een oplossing te vinden voor een nieuwe situatie.

De ontwikkeling van de NovelCure methode is bekostigd met eigen middelen en aangevuld met de vergoeding die betaald is door de mensen die gebruik gemaakt hebben van NovelCure.

Er is een klein team mensen die Leen operationeel ondersteunen, voornamelijk op vrijwillige basis.

De volgende uitdaging nu, is om de grote bron aan kennis en de NovelCure methode op juiste wijze een breder draagvlak te geven en beschikbaar te maken voor de Maatschappij.

Uitspraken van Leen Taal:

 • Meten is weten.
 • Er is een grote samenhang tussen verstoring van biochemisch processen in het lichaam en ziekteverschijnselen.
 • Herstel van biochemisch processen in het lichaam draagt in belangrijke mate bij aan verhelpen van ziekteverschijnselen en herstel van lichamelijk en geestelijk welbevinden van mens en dier.
 • Voor herstel en behoud van evenwicht in processen is altijd een combinatie van stoffen nodig.
 • Het lichaam is gemaakt van en functioneert het beste op stoffen die in de natuur voorkomen.
 • In de natuur komt alles voor en is niets is overbodig.
 • Als ik voor iemand een maatpak moet maken, wil ik hem ook ontmoeten.
 • We moeten niet alleen al onze energie blijven besteden aan het verzamelen van informatie maar we moeten nagaan door in ons dagelijks leven te getuigen van helder inzicht.
 • De waarneming van het oneindig kleine is mijn geheim van de scherpe geest, de bescherming van het oneindig kwetsbare is het geheim van mijn kracht.
 • Achter ieder probleem, schuilt een verbeterende oplossing.
 • De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt.

Copyright © 2005 - 2024 |  | Alle rechten voorbehouden