Gewrichtspijnen - Chronisch vermoeidheidssyndroom 1, 2 en 3 - Reuma

De NovelCure methode

  • Home
  • Gewrichtspijnen - Chronisch vermoeidheidssyndroom 1, 2 en 3 - Reuma

Aanleiding
In 2006 zocht ik voor het eerst contact met NovelCure. Een familielid vertelde mij over zijn
behandelmethode en de goede resultaten die zij had ondervonden. omdat Ik dezelfde
klachten noemde waar zij eerder mee te kampen had gehad.

Ik was 43 maar voelde me - vooral bij het opstaan - een bejaarde. Zo stijf en pijnlijk waren
mijn gewrichten. Daarnaast had ik nauwelijks energie; ik was al een jaar herstellende van
een burn-out maar ook dat ging niet goed vooruit, want elk probleem werd voor mij direct
levensgroot, ik zat in een vicieuze cirkel.
Verder begon ik te vermoeden dat ik - wel vroeg - overgangsklachten had. Alsof de
menstruatie moeizaam ging, pijnlijke borsten, stemmingswisselingen, het gevoel alsof de
hormonen door mijn lijf gierden en of ik mijn lichaamswarmte soms niet kwijt kon.

Eerdere behandelingen bij de reguliere gezondheidszorg
Een jaar of drie tot vier eerder had ik mijn huisarts al eens gevraagd om mij op reuma te
laten onderzoeken. Er was bloed geprikt en daar kwam niets uit. De huisarts wilde
ontstekingsremmers voorschrijven maar dat weigerde ik, zolang niet vaststond wat er aan de
hand was. Rond 2005 had ik zo'n pijn in de heup, dat er een röntgenfoto was gemaakt om te
kijken of het dan misschien artrose was. Maar op de foto was niets te zien. De arts begon te
suggereren dat het misschien tussen de oren zat en wilde mij antidepressiva voorschrijven!
Ook dat weigerde Ik, ik ben toen overigens van huisarts veranderd.

Analyse
Ik mailde NovelCure over de gewrichtspijnen en de vermoeidheid, meer informatie had hij niet.
Hij adviseerde mij een bloedonderzoek (HIPP) en liet de uitslag aan mij toelichten door een arts
met wie hij samenwerkte. Na een uitleg over de vijf (in plaats van één) immuunsystemen in
ons lichaam en hoe een slecht functioneren daarvan tot allerlei ziektebeelden leidt, werd mij
verteld welke immuunsytsemen in mijn geval "tekort schoten": met name leverfunctie en
neurale afweer. Hierna volgde een voor mij verrassend kloppende opsomming van allerlei
klachten, die ik nooit met elkaar in verband had gebracht maar die vrijwel allemaal juist
waren. En wat mij het meest verbaasde was de vraag of ik tussen mijn elfde en 20ste jaar een
traumatische ervaring had meegemaakt. Ook dat was namelijk juist.
De communicatie ging toen per telefoon. Ik kreeg binnen enkele minuten veel informatie, ook
technische informatie, dat was niet zo goed te verwerken voor een leek - en ik beschik over
een bovengemiddeld intelligentie- en kennisniveau. Die communicatie is later sterk
verbeterd, door persoonlijke gesprekken waarbij vergelijkende grafieken werden
meegegeven; dat bood meer gelegenheid om nadere vragen te stellen. Er wordt duidelijk
onderbouwd hoe de analyse tot stand komt en Ik heb nog niet meegemaakt dat de analyse
niet overeenkwam met mijn eigen waarneming van mijn gezondheid(sklachten).

Eerste behandeling
Ik kreeg het advies om een kuur te volgen die - als ik mij goed herinner - bestond uit
2 potten, 2x daags 2 capsules, gevolgd door 1 pot plus een ander preparaat.
Met een week merkte ik al wat verbetering en gaande de kuur raakte ik pijnvrij en dat bleef zo
gedurende een half jaar, toen kwamen de klachten sluipenderwijs terug.

Vervolgbehandelingen
Ik meldde mij pas weer rond de zomer van 2007, toen ik het echt niet meer redde. De kosten
van het onderzoek en de middelen speelden daarbij eerlijk gezegd wel een rol. Naast de al
genoemde klachten was ik er ook geestelijk slecht aan toe: mijn leven was uitgedraaid op
een puinhoop en ik had een heel laag zelfbeeld.
Dit werd bevestigd door de uitslagen van de bloedonderzoeken die volgden. Ik heb nog een
paar keer een kuur gehad. Ik zorgde nu dat na afloop steeds een nieuw bloedonderzoek werd
gedaan, om de resultaten van de behandeling beter te kunnen volgen. Iedere keer verdwenen
de gewrichtspijnen binnen enkele dagen na aanvang van de kuur vrijwel geheel (uit mijn
vingers bijvoorbeeld); de heup is het meest hardnekkig maar het is ook het eerste gewricht
waar ik last van kreeg. Vrij snel na aanvang van de kuren knapte ik ook psychisch merkbaar
(voor mijn omgeving!) op. Mijn stemming werd gelijkmatiger. ik werd vrolijker, mijn concentratie
verbeterde en in de loop der tijd kon ik weer meer stress hanteren. Ik viel in 2008 wel steeds
terug als de kuur een tijdje was beëindigd. Daarbij moet gezegd dat ik vanaf mei 2008 tot
begin 2009 daarnaast intensief psychotherapie heb gevolgd, wat heel confronterend was, zeker
in het begin; in eerste instantie haalt dat je zelfbeeld en dus je zelfvertrouwen juist nog meer
"onderuit". De psychotherapie heeft uiteraard ook een aandeel gehad in mijn herstel.

Sinds het voorjaar van 2009 (toen heb ik nog een kuur gevolgd zonder voorafgaand
bloedonderzoek) lijkt mijn gezondheid lichamelijk en geestelijk stabiel. Voor de zekerheid
heb ik onlangs opnieuw een bloedonderzoek laten doen, met de bedoeling om de
biochemische huishouding op peil te houden, want ik merk hoeveel baat ik daarbij heb.

Conclusie
In de reguliere gezondheidszorg was men niet in staat om de door mij benoemde klachten te
herleiden tot een helder ziektebeeld, ook niet via bloed- en röntgenonderzoek. Dit weerhield
de toenmalige huisarts er niet van om met het grootste gemak zwaar geschut te willen
voorschrijven - ontstekingsremmers, antidepressiva - om "te proberen of dat helpt" (!) .
Dit kost de gemeenschap veel - mogelijk weggegooid - geld, nog afgezien van alle risico's op
de vaak hevige bijwerkingen.
NovelCure daarentegen weet aan de hand van zijn onderzoeksmethode feilloos de
symptomen te benoemen én met elkaar in verband te brengen om tot een onderliggende
oorzaak te komen. En hij heeft er ook nog een behandeling voor gevonden die echt werkt
zonder negatieve bijwerkingen!
Deze behandeling doet mij zo goed dat mijn man en ik de kosten die ermee zijn gemoeid,
ervoor over hebben. Kosten die niet vergoed worden door onze zorgverzekeraar, terwijl
daarmee eigenlijk andere kosten worden bespaard. Ik kan mij dit - tot nu toe - veroorloven,
dankzij het inkomensniveau van mijn man. Maar voor veel mensen zullen de kosten veel
moeilijker op te brengen zijn en dat lijkt mij een gemiste kans. Want vergeleken met de
gemiddelde onderzoeken in de klassieke geneeskunde en met officiële medicijnen, is deze
behandeling natuurlijk helemaal niet duur.

22 september 2009, Hélène Weijtman

De getoonde informatie is de mening en zienswijze van de auteur.
NovelCure distantieert zich van negatieve kwalificering van personen of diensten genoemd binnen de testimonials door auteur. Tevens verklaart NovelCure hierbij een bewijs van correcte weergave van de verstrekte informatie te hebben verkregen van auteur.
De persoonsgegevens zijn uit privacy-redenen aangepast. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via ons contactformulier.

Copyright © 2005 - 2024 |  | Alle rechten voorbehouden