Fibromyalgie

De NovelCure methode

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik ben zo "brutaal" geweest om de NovelCure methode aan te bevelen bij het Beste Zorg Idee voor 2014.
Per "toeval" kwam ik hier achter. Ik vind zeker dat de methode meer onder de aandacht moet komen.
Het Beste Zorg Idee gaat uit van zorgverzekeraar ONVZ.
Onderstaande mail heb ik net verstuurd.

Hartelijke groet, M. Everhard

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mail aan de Zorgverzekeraar van mevrouw M. Everhard.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al meer dan 20 jaar heb ik last van veel lichamelijk klachten. Na heel veel onderzoeken diagnostiseerde een reumatoloog fibromyalgie bij mij.
Ik mocht een revalidatie traject in.Bij mij bleef twijfel bestaan over de diagnose.
Heel veel jaren, artsenbezoeken en trajecten verder bleef ik mijn twijfels over de diagnose houden.
Uiteindelijk ben ik contact gekomen met een Biochemicus (NovelCure Humaan) Deze meneer heeft een geweldige methode ontwikkeld.
Via 2 buisjes bloed bepaald hij heel veel bloedwaardes. Naar aanleiding daarvan geeft hij advies voor het slikken van bepaalde supplementen.
Uiteraard heb ik aan mijn zorgverzekering gevraagd of dit dure bloedonderzoek en de supplementen worden vergoed.
Dat was helaas niet het geval. Wel mocht ik gebruik maken van begeleiding bij de Sint Maartens kliniek in Nijmegen. Ik heb hier uiteindelijk niet voor gekozen en heb gekozen voor NovelCure Humaan.

Wat er uit het bloedonderzoek kwam was ongelooflijk. Geen arts/specialist heeft dat ooit geconstateerd bij mij. Er vielen heel veel puzzelstukjes op zijn plaats. Ook ben ik begonnen met het slikken van supplementen. Na 3 maanden voelde ik mij stukken beter dan de afgelopen 15 jaar het geval was geweest.

Er volgde een controle bloedonderzoek, er waren grote verbeteringen zichtbaar. Momenteel gebruik ik nog een kuur van 3 maanden en het gaat steeds beter met mij.
In de NovelCure methode wordt gebruik gemaakt van een samenspel van stoffen die in de natuur worden gevonden.
Ik ben ervan overtuigd dat de reguliere gezondheidszorg de lichamelijke problemen die bij mij aan de orde zijn niet zo uitgebreid in kaart kan brengen als de NovelCure methode.
Zonder revalidatie/pijnstillers, psychologen, ergo en of fysiotherapie gaat het steeds beter met mij.

Deze soortgelijke methode vanuit de Biochemie wordt wel al gebruikt in Engeland en Amerika.
Ook is deze methode goed inzetbaar als preventie. Wat ook de gezondheidszorg een grote besparing kan gaan opleveren.

Zoals ik al eerder opmerkte wordt de NovelCure methode door geen enkele zorgverzekeraar vergoed. Helaas durven ze niet over te gaan tot het (gedeeltelijk) vergoeden van deze methode.
Steeds meer mensen die "medisch niet begrepen worden" vinden NovelCure.

Als deze methode wel vergoed zou worden, zou dit de gezondheidszorg ontzettend veel geld gaan besparen. Waarschijnlijk heb je het over een miljoenen besparing. Maar geen enkele zorgverzekeraar durft dit aan. Destijds heeft Menzis zich hier in verdiept, maar door bezuinigingen bij Menzis is dit project helaas gestopt.

Doordat ik zelf voor deze methode heb gekozen, heb ik diverse financiële keuzes moeten maken. Maar wat het mij heeft opgeleverd is dat mijn gezondheid aanzienlijk is verbeterd. Waardoor ik weer meer dingen kan die 6 maanden geleden nog onmogelijk waren.
Daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor.

Ik hoop dat Het Beste Zorg Idee mogelijkheden gaat zien voor heel veel patiënten. En uiteraard dat deze methode een kans krijgt.
Het is een win win situatie voor het budget van de zorgverzekeraar en de gezondheid van de patiënt. En daar draait het tenslotte om.

Met vriendelijke groet, M. Everhard

De getoonde informatie is de mening en zienswijze van de auteur.
NovelCure distantieert zich van negatieve kwalificering van personen of diensten genoemd binnen de testimonials door auteur. Tevens verklaart NovelCure hierbij een bewijs van correcte weergave van de verstrekte informatie te hebben verkregen van auteur.
De persoonsgegevens zijn uit privacy-redenen aangepast. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via ons contactformulier.

Copyright © 2005 - 2024 |  | Alle rechten voorbehouden